FAQs Complain Problems

समाचार

७९/८०

नीति बजेट तथा कार्यक्रम २०८०

सेवा प्रभावित हुने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना ।

नगर कार्यपालिका बैठक सम्बन्धमा ।

श्री गैरसरकारी संघ, संस्था/उपभोक्ता समिति, सहकारी संस्था सबै । (प्रतिवेदन तथा कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धमा ।)

नगर सभाको सातौँ अधिवेशन आह्वान गरिएको सम्बन्धमा ।

आ.व. २०८०/०८१ को बजेट र नीति तथा कार्यक्रम निर्माणको लागि राय/सुझाव संकलन सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

नगर कार्यपालिकाको बैठक सम्बन्धी सूचना ।

प्रगति विवरण पेश गर्ने बारे ।

योजना तथा कार्यक्रमको फर-फारक सहित भुक्तानीको लागि कागजात पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

Pages