FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
ईशनाथ नगरपालिका कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७७ (प्रथम संसोधन २०७९) ७९/८० 01/12/2023 - 13:36 PDF icon कार्यसञ्चालन निर्देशिका.pdf
आर्थिक सहयोग तथा विपद् सहयोग कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 08/18/2022 - 13:25 PDF icon आर्थिक सहयोग.PDF
ईशनाथ नगरपालिकाको अर्थिक ऐन, २०७९ ७९/८० 08/16/2022 - 13:30 PDF icon आर्थकि ऐन २०७९.pdf
एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७९ ७९/८० 08/15/2022 - 13:28 PDF icon ambulance.pdf
ईशनाथ नगरपालिकाको स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापन ऐन, २०७८ ७८/७९ 06/25/2021 - 14:51 PDF icon कर्मचारी व्यवस्थापन ऐन २०७८.pdf
ईशनाथ नगरपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७७ ७७/७८ 06/06/2021 - 13:35 PDF icon nayaysamiti.pdf
ईशनाथ नगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७७ ७७/७८ 06/06/2021 - 13:09 PDF icon सहकारी ऐन.pdf
ईशनाथ नगरपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७७ ७७/७८ 06/06/2021 - 13:07 PDF icon ईशनाथ नगरपालिकामा वपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७७.pdf
ईशनाथ नगरपालिका शिक्षा ऐन २०७७ ७७/७८ 06/06/2021 - 13:05 PDF icon ईशनाथ नगरपालिका शिक्षा ऐन २०७७.pdf
ईशनाथ नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७७ 06/06/2021 - 13:04 PDF icon ईशनाथ नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७७.pdf

Pages