FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

ना‍म/थर पद शाखा ईमेल सम्पर्क
भुदेव झा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव ishnathmun@gmail.com 9855040310
नन्द किशोर गुप्ता (गुनासाे सुन्ने अधिकारी) शिक्षा संयोजक शाखा अधिकृत (आठौँ) nk.gupta220@gmail.com 9855040654
रबिन्द्र कुमार झा (सूचना अधिकारी) स्वास्थ्य संयोजक jharabindra223@gmail.com 9855040430
दिनेश प्रसाद कुशवाहा कृषी/पशु/योजना शाखा प्रमुख dk98453@gmail.com 9845383346
बिरज मिश्र इन्जिनियर प्राविधिक शाखा jharabindra223@gmail.com 9855042615
कृष्णा नन्दन कुमार सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत आई. टी. शाखा ito.ishnathmun@gmail.com 9845474625
सरोज कुमार झा रोजगार संयोजक/शाखा अधिकृत रोजगार सेवा केन्द्र jhasaroj90@gmail.com 9860626637
मनोज कुमार ठाकुर लेखापाल लेखा शाखा mkthakur193@gmail.com 9855040316
कौशल कुमार अधिकारी ना.सु प्रशासन शाखा kaushalkumaradhikari@gmail.com 9840737756
रामेश्वर कुमार साह एम.आई.एस. अपरेटर पञ्जिकरण शाखा rames8707@gmail.com 9845709790
पवन कुमार साह एम.आई.एस. अपरेटर पञ्जिकरण शाखा pawankumar20733@gmail.com 9865016421
मुकेश साह सव ओभरसियर प्राविधिक शाखा mukeshsah087@gmail.com 9855043126
सुधिर कुमार साह सव ओभरसियर प्राविधिक शाखा sudhirshah9696@gmail.com 9869696055
चुनु साह सव ओभरसियर प्राविधिक शाखा chunusah48@gmail.com 9746650343
मनोरन्जन कुमार तिवारी सव ओभरसियर प्राविधिक शाखा tiwarimanoranjankumar8@gmail.com 9821288598