FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

ना‍म/थर पद शाखा ईमेल सम्पर्क
खिमबहादुर भुजेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्याल प्रमुख ९८५५०४०३१०
रबिन्द्र कुमार झा स्वास्थ्य संयोजक jharabindra223@gmail.com 9855040430
दिनेश प्रसाद कुशवाहा कृषी/पशु/योजना शाखा प्रमुख dk98453@gmail.com 9845383346
कृष्णा नन्दन कुमार सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत ito.ishnathmun@gmail.com ९८४५४७४६२५
मनोज कुमार ठाकुर लेखापाल लेखा शाखा mkthakur193@gmail.com 9855040316
सरोज कुमार झा रोजगार संयोजक/शाखा अधिकृत रोजगार सेवा केन्द्र jhasaroj90@gmail.com 9860626637
कौशल कुमार अधिकारी ना.सु प्रशासन शाखा kaushalkumaradhikari@gmail.com 9840737756
रामेश्वर कुमार साह एम.आई.एस. अपरेटर पञ्जिकरण शाखा rames8707@gmail.com 9845709790
पवन कुमार साह एम.आई.एस. अपरेटर पञ्जिकरण शाखा pawankumar20733@gmail.com 9865016421