FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 06/06/2021 - 13:02 PDF icon व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि २०७७.pdf
ईशनाथ नगरपालिकामा करार प्रविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 06/06/2021 - 13:01 PDF icon ईशनाथ नगरपालिकामा करार प्रविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७७.pdf
ईशनाथ नगरपालिकाका उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 06/06/2021 - 12:59 PDF icon ईशनाथ नगरपालिकाका उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि-२०७७.pdf
ईशनाथ नगरपालिकाको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७७ ७७/७८ 06/06/2021 - 12:57 PDF icon ईशनाथ नगरपालिकाको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७७.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 06/06/2021 - 12:56 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि-२०७७.pdf
ईशनाथ नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली २०७७ ७७/७८ 06/06/2021 - 12:54 PDF icon ईशनाथ नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली-२०७७.pdf
आन्तरिक सञ्चार सेट प्रयोग कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 06/06/2021 - 12:52 PDF icon आन्तरिक सञ्चार सेट प्रयोग कार्यविधि-२०७७.pdf
नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 06/04/2021 - 15:39 PDF icon नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि-२०७७.pdf
नगर कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली २०७७ ७७/७८ 06/04/2021 - 15:37 PDF icon नगर कार्यपालिका कार्य सम्पादन नियमावली-२०७७.pdf
नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली २०७७ ७७/७८ 06/04/2021 - 15:36 PDF icon नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली-२०७७.pdf

Pages