FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
ईशनाथ नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली २०७७ ७७/७८ 06/06/2021 - 12:54 PDF icon ईशनाथ नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली-२०७७.pdf
आन्तरिक सञ्चार सेट प्रयोग कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 06/06/2021 - 12:52 PDF icon आन्तरिक सञ्चार सेट प्रयोग कार्यविधि-२०७७.pdf
नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 06/04/2021 - 15:39 PDF icon नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि-२०७७.pdf
नगर कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली २०७७ ७७/७८ 06/04/2021 - 15:37 PDF icon नगर कार्यपालिका कार्य सम्पादन नियमावली-२०७७.pdf
नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली २०७७ ७७/७८ 06/04/2021 - 15:36 PDF icon नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली-२०७७.pdf
"घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 06/04/2021 - 15:33 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि-२०७७.PDF
कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७७ ७७/७८ 06/04/2021 - 15:31 PDF icon कार्यसञ्चालन निर्देशिका-२०७७.PDF
विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 06/04/2021 - 15:30 PDF icon विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि-२०७७.pdf
राहत सामग्री वितण सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 06/04/2021 - 15:29 PDF icon राहत सामग्री वितरण सम्बन्धी कार्यविधि-२०७७.pdf
कर्मचारी प्रोत्साहन कार्यविधि-२०७७ ७७/७८ 06/04/2021 - 15:28 PDF icon कर्मचारी प्रोत्साहन कार्यविधि-२०७७.pdf

Pages