FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Invitation for Bids

Invitation for open competitive bidding.

फर्निचर तथा मसलन्द सामाग्री आपूर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।(द.प.नं. 1/IMA/FP-080/81)

Invitation for Bids.

एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धी सूचना

खाद्यान्न सामाग्रीको दरभाउ पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

ईशनाथ नगरपालिका अन्तरगत रहेका बजार हरुको ठेकका बन्दोवस्त सुचना

दस्तावेज: 

Pages