FAQs Complain Problems

समाचार

७६/७७

जाँचपास वापतको रकम भुक्तानी माग गर्ने सम्बन्धी सूचना

अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना ।

नगर प्रहरी इन्चार्ज, महीला र नगर प्रहरी जावनको अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना ।

निर्णय

अख्तियार दुरुपयोग द्वारा प्राप्त ६१ बुन्दे सुझाव कार्यान्वयन सम्बन्धी निर्णय

दस्तावेज: 

सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना

एम.आई.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायकको नतिजा प्रकाशित गरिएको

एम.आई.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको अन्तरवार्ता तालिका परिवर्तन गरिएको

एम.आई.एस. अपरेटर र फल्ड सहायक पदको सीप परिक्षण र अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना ।

कम्प्युटर अपरेटर भर्ना सम्बन्धि सूचना

नगर प्रहरी भर्ना सम्बन्धि सूचना ।

स्वास्थ्य कर्मी तथा कार्यालय सहयोगि भर्ना सम्बन्धि सुचना

Pages