FAQs Complain Problems

समाचार

७६/७७

शिक्षक पदपुर्तीकाे सम्पर्क मिति सम्बन्धमा

नगर प्रहरीका सर्टलिस्ट प्रकाशन बारे ।

दस्तावेज: 

नगर प्रहरीको सम्पर्क मिति सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

शिक्षक भर्ना सम्बन्धि सुभना

मिति २०७६/०५/२९ को प्रकाशित विज्ञापन रद्ध सम्बन्धि सुचना ।

सूची दर्ता सम्बन्धि सूचना ।

नगर प्रहरी भर्ना सम्बन्धि सुचना ।

मेडिकल क्याम्प सम्बन्धि सुचना

विद्धालय व्यवस्थापन समिति गठन सम्बन्धि सुचना ।

Pages