FAQs Complain Problems

समाचार

प्रकाशन

स्वतः प्रकाशन २०७९ (कार्तिक देखि पौष)

ईशनाथ नगरपालिकाबाट आ.व. ०७९/०८० को दोस्रो त्रेमासिक २०७९ कार्तिक देखि पौष मसान्त सम्म सम्पादन भएका कार्यहरुलाई अद्यावधिक गरी यो स्वतः प्रकाशन (Proactive Disclosure) सार्वजनिक गरिएको छ ।

दस्तावेज: 

स्वतः प्रकाशन २०७९ (श्रावण देखि असोज)

ईशनाथ नगरपालिकाबाट आ.व. ०७९/०८० को पहिलो त्रेमासिक २०७९ श्रावण देखि असोज मसान्त सम्म सम्पादन भएका कार्यहरुलाई अद्यावधिक गरी यो स्वतः प्रकाशन (Proactive Disclosure) सार्वजनिक गरिएको छ ।

दस्तावेज: 

Pages