FAQs Complain Problems

समाचार

स्वतः प्रकाशन २०७९ (श्रावण देखि असोज)

ईशनाथ नगरपालिकाबाट आ.व. ०७९/०८० को पहिलो त्रेमासिक २०७९ श्रावण देखि असोज मसान्त सम्म सम्पादन भएका कार्यहरुलाई अद्यावधिक गरी यो स्वतः प्रकाशन (Proactive Disclosure) सार्वजनिक गरिएको छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: