FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सेवा प्रभावित हुने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना ।

सूचना ! सूचना!! सूचना!!!

नवरात्रिको शुभकामना

ईशनाथ नगरपालिका अन्तरगत रहेका सामुदायिक विद्यालय सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

धरौटी तथा जाँचपास वापत कट्टी रकम फिर्ता सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

विज्ञापन सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

कागजात पेश गर्ने सम्बन्धमा (सामुदाइक विद्यालय सबै)

दस्तावेज: 

निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धी जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, रौतहटको पत्र ।

छैठो नगर सभाको अधिवेशन र बैठक सम्बन्धमा |

नगर कार्यपालिका बैठक सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

Pages