FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण हुने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

कोभिड-१९ खोप सञ्चालन सम्बन्धी सूचना

सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुमा हिउँदे विदा सम्बन्धमा ।

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धमा ।

EMIS Update सम्बन्धी सूचना

लेखा परिक्षण सम्बन्धी सूुचना ।

सुचि दर्ता तथा अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

०७७/०७८ को आय व्ययको विवरण

सुझाव उपलब्ध गराउने बारे

पाँचौ नगरसभा सम्बन्धी सूचना

Pages