FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कम्प्यूटर अपरेटर भर्ना सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

लिखित तथा अन्तरवार्ता परीक्षा सम्बन्धी सूचना

अ.हे.ब., अ.न.मि. र का.स. को नतिजा प्रकाशन गरिएको ।

दस्तावेज: 

सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना

सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

रासायनिक मल बिक्रेताको लागि निवेदन दर्ता सम्बन्धि सूचना

प्राविधिक सहायक करार पदपुर्ति सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

नियुन्तम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने बारे सूचना

अत्यन्त जरुरी सूचना

प्रेस विज्ञप्ति

Pages