FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

३९० घण्टे टेलोरीङ्ग तथा हाउस वाइरिंगको नतीजा प्रकाशित सूचना ।

न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने म्याद थप गरिएको सूचना

समुदायिक सिकाई हरुको नवीकरण गराउने सूचना

समुदायिक सिकाई हरुको नवीकरण गराउने सूचना 

३९० घण्टे व्यवसायिक तालिमको अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना

३९० घण्टे व्यवसायिक तालिमको अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना 

तालिम सुचना

सिपमुलक ३९० घण्टे निःशुल्क तालिम सम्बन्धी सुचना

Pages