FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

एम.आई.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको अन्तरवार्ता तालिका परिवर्तन गरिएको

एम.आई.एस. अपरेटर र फल्ड सहायक पदको सीप परिक्षण र अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना ।

कम्प्युटर अपरेटर भर्ना सम्बन्धि सूचना

नगर प्रहरी भर्ना सम्बन्धि सूचना ।

स्वास्थ्य कर्मी तथा कार्यालय सहयोगि भर्ना सम्बन्धि सुचना

शिक्षक पदपुर्तीकाे सम्पर्क मिति सम्बन्धमा

नगर प्रहरीका सर्टलिस्ट प्रकाशन बारे ।

दस्तावेज: 

नगर प्रहरीको सम्पर्क मिति सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

शिक्षक भर्ना सम्बन्धि सुभना

मिति २०७६/०५/२९ को प्रकाशित विज्ञापन रद्ध सम्बन्धि सुचना ।

Pages